Ta kontakt
Digitale angrep er en konstant trussel. Her forklarer vi hvorfor.
Mer om bedriften og hvordan vi jobber

Fence. Eksperter på informasjonssikkerhet.

Fence er en nestegenerasjons sikkerhetsleverandør som leverer tjenester innen dybde-, informasjons-, perimeter- og atferdssikkerhet.

Vi hjelper kundene våre med å innføre en sikkerhetspolicy som er i tråd med faktiske behov, samtidig som vi sikrer at den fungerer i praksis. Dette gjør vi gjennom å tilby tjenester levert av høykompetente rådgivere kombinert med førsteklasses sikkerhetsprodukter.

Fence arbeider med kunder som har svært krevende sikkerhetsbehov, noe vi også har basert våre standarder på. Ansatte i Fence har både bred og dyp kompetanse, og erfaring fra millitær cybersikkerhet.

Fence er et privateid norsk selskap med kontorer i Oslo.

Metode

Sikkerhet kan fort bli så komplisert at det går på bekostning av funksjonalitet. Hva mener vi med sikkerhet? Trenger vi i det hele tatt en lås på ytterdøren vår?

I det vi mennesker begynte å lagre informasjon digitalt var den ikke lengre håndgripelig. På samme måte som vi låser ytterdøren, må vi også låse “den digitale ytterdøren”. Dessverre blir vi stadig påminnet at informasjon jevnlig stjeles, tapes eller saboteres. Dersom informasjonen vi håndterer er viktig for oss selv eller våre kunder, er det derfor avgjørende å behandle den på rett måte. Samtidig er det ikke ønskelig å ha et sikkerhetssystem som er så komplisert at det blir upraktisk i hverdagen.

Fence sin filosofi innebærer å gi kundene evnen til å drifte på en sikker måte i hverdagen, samtidig som man hever sikkerhetsnivået til det punkt at det enten er for dyrt, eller risikabelt, å forsøke å stjele eller sabotere konfidensiell informasjon.

Edward Snowdens avsløringer viste oss blant annet at det å utelukkende stole på fysisk IT-sikkerhet sjelden er godt nok - samtidig som det er ekstremt kostbart. Der det er mulig baserer Fence seg derfor alltid på en trussel- og risikoanalyse av organisasjonen. En av fordelene med dette er at man reduserer risikoen for overinvestering i IT-sikkerhetsutstyr. Første steg er å vurdere hvilken informasjon som er verdifull. Deretter analyserer man hvem som vil tjene på å stjele eller sabotere informasjonen, og hvilken kompetanse disse besitter. Ved å svare på disse spørsmålene kan Fence skreddersy den beste løsningen - både tjenester og produkter - for å sikre kundenes informasjon.

Kompetanse

Fence leverer verdensledende produkter og tjenester innen IT og informasjonssikkerhet, skreddersydd for hver enkelt kunde.

Dette inkluderer:

 • Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)
 • Bevisstgjøring
 • Kundebaserte sikkerhets-, informasjonssikkerhets- og IT-sikkerhetspolicyer
 • Sikkerhetsvurderinger, inkludert penetrasjonstester, kodevurderinger med mer
 • Hendelseshåndtering og “IT forensic investigations”
 • Et bredt spekter av produkter fra ledende teknologiske leverandører. Det inkluderer:
  • brannmur
  • “intrusion detection technology”
  • datadioder
  • høysikkerhetsfilter
  • avansert krypteringsteknologi
  • identifiserings- og adgangsteknologi
  • antivirusløsninger